Fördelar med kulturella aktiviteter

Konst och kultur har ett viktigt bidrag till utvecklingen i vilket land som helst. Det visar det gemensamma tillvägagångssättet, värdet, praktiken och ett bestämt mål. Alla ekonomiska, sociala och andra aktiviteter involverar kultur och kreativitet. Alla olika länder, dien är känt för sina olika kulturer. Varje land har en stor samling inom sång, musik, dans, drama, folktraditioner, konstutställning, religiösa ritualer och ritualer, målning och skrivning. Vilket är känt som mänsklighetens “immateriella kulturarv”? Kulturdepartementet har genomfört olika program och system för deras skydd, vilket är att ge ekonomiskt stöd till personer, grupper och kulturinstitutioner inom konstutställning, filosofi och litteratur.

 

Individuella fördelar med konst och kultur
Kultur förbinder dig med mänskligheten och samhället du bor i. Genom att ta in en kultur får vi en bättre förståelse för mänskligheten hos de grupper vi lever bland. Kultur kan hjälpa oss att bryta ner gränserna och samhället kommer att bredda din medvetenhet och öka din tolerans och medkänsla. Konst och kultur är byggstenar av personlig röst. Konst och kultur bidrar till att bygga lokal identitet och stolthet på plats. Konst och kultur bidrar till lokala och regionala ekonomier, genererar jobb och utgifter, lockar turister och gör webbplatser attraktiva för företag och deras anställda.

 

Sociala fördelar med konst och kultur
Konst och kultur kan förbättra allmänhetens säkerhet och deras affärsklimat. Konst och kultur driver fram strävanden och vägar mot social rörlighet och bidrar till samhällets fysiska och psykosociala välbefinnande. En kvinna från ett annat grannland berömde effekterna av ett offentligt konstprojekt: “Det hade en galvaniserande inverkan på regionen som inget annat gjorde. På grund av det kommer människor ut och kopplar andra på nya sätt. Det hjälper till att definiera vårt grannskap. kompetensen har förändrats inom kultursektorn, och människor vill alltmer ha möjlighet att delta, interagera och uttrycka dem.

 

Fördelar med konst och kultur i grupp
Det ökar kreativiteten och fantasi kraften bland grupperna. Stimulera empati och hjälpa andra att göra betydelse av vad de gör, förstora tolerans för komplexitet, förstå tvärkulturella skillnader, uppmuntra lagarbete och förbättra prestanda inom andra områden. Att lära sig konsten, som främst lär sig att skapa konst i någon form, genererar betydande kognitiva, känslomässiga och sociala fördelar, särskilt för ungdomar. Det gör också lärande och deltagande i humaniora och naturvetenskap. Dessa fördelar är kumulativa.

Nya kulturella attraktioner – live, inspelad och online – tävla om människors tid och uppmärksamhet, vilket ställer utmaningar för kulturorganisationer som vill locka besökare, medlemmar och lånare.

 

Fördelar med konst och kultur i gemenskap
Sammanhanget i  kulturinstitutionernas arbete över hela världen har förändrats djupt under de senaste decennierna, och kulturgrupper måste överväga effekterna av denna förändring på deras arbete. Om konst och kultur ska bidra med betydande offentligt värde till hela länets samhälle, måste de bredare demografiska, ekonomiska och tekniska trenderna beaktas av kulturella organisationer av alla slag. När samhället förändras demografiskt, ekonomiskt och kulturellt, kommer alla kultur institutioners långsiktiga livskraft att bero på hur väl och effektivt de engagerar och tjänar olika publik, särskilt de som för närvarande är under värda som publik, medlemmar och konstnärer. Offentligt värde och fördelar är nära kopplade till hur kulturella institutioner av alla slag engagerar och betjänar olika delar av samhället som publik, lärare och kultur makare.

 

Sammanfattning
Med tanke på kreativitet, uppfinningsrikhet och engagemang från samhället och dess kulturpartner kan dessa strategier bedrivas fantasifullt och även avsevärt utvidga de offentliga fördelarna med konst och kultur till regionen och förbättra invånarnas förståelse för de väsentliga bidragen av konst och kultur i sina liv och samhällen.